top of page

Links to the Regulatory Acts

 Посилання на регуляторні акти

National Comission 
  1. The Law of Ukraine “On the National Commission for state regulation in the energy and utilities” / Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

  2. The Law of Ukraine “On licensing of economic activity” / Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

  3. The Law of Ukraine “On Electricity” (partially repealed) / Закон України «Про електроенергетику» (втратив чинність частково) 

  4. The Law of Ukraine “On Electricity Market” / Закон України «Про ринок електричної енергії»   

  5. Licensing conditions for the business of power generation, approved by the National Commission for state regulation in the energy and utilities from 22.03.2017 number 309 / Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 №309.  

bottom of page